DHT

לקוח DHT סוג פרויקט חוות שרתים תכולת פרויקט הקמת חדרי עריכה ותקשורת של הטלוויזיה בלווין הרומנית שטח במ"ר 3,000 מיקום רומניה שנת ביצוע 2007

פלאפון

לקוח פלאפון סוג פרויקט חוות שרתים תכולת פרויקט הקמת 12 חדרי מתגים מרכזיים ברחבי הארץ שטח במ"ר מצטבר כ 10,000 מיקום 12 מיקומים שונים בישראל שנת ביצוע 1996-2012 אדריכל אמנון מנור קבלן ראשי גימור ברמה

Med 1& Med Nautilus

לקוח Med 1& Med Nautilus סוג פרויקט חוות שרתים תכולת פרויקט הקמת תחנות נחיתה לסיב אופטי ומבני תקשורת שטח במ"ר 20,000 מיקום ישראל – טירת הכרמל ופתח תקווה חו"ל – אתונה, יוון, איסטנבול, טורקיה שנת ביצוע 2001 – 2003